1. INLEIDING

Deze privacyverklaring geeft u informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken tijdens uw gebruik van onze site www.margamaakt.nl

Door ons uw gegevens te verstrekken, garandeert u ons dat u ouder bent dan 13 jaar.

Marga Maakt is de gegevensbeheerder en wij zijn verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens (in deze privacyverklaring “wij”, “ons” of “onze” genoemd).

Contactgegevens

Onze volledige contactgegevens zijn:
E-mailadres: info@margamaakt.nl
Postadres: Kaiserstiege 25, Gronau, DE

2. WELKE DATA VERZAMELEN WIJ OVER U, VOOR WELK DOEL EN OP GROND WAARVAN WIJ HET VERWERKEN

Persoonlijke gegevens betekent alle informatie die in staat is om een persoon te identificeren. Het bevat geen geanonimiseerde gegevens.
We kunnen de volgende categorieën persoonlijke gegevens over u verwerken:

 • Communicatiegegevens; dit kan alle communicatie bevatten die u ons stuurt, of dat nu is via het contactformulier op onze website, via e-mail, sms, berichten via social media, plaatsing op social mediakanalen of enige andere communicatie die u ons stuurt. Wij verwerken deze gegevens voor de communicatie met u, voor het bijhouden van gegevens en voor het opstellen, volgen of verdedigen van juridische claims. Onze rechtmatige grond voor deze verwerking is ons rechtmatig belang die in dit geval zijn om te antwoorden op de aan ons gezonden mededelingen, om de administratie bij te houden en om rechtsvorderingen vast te stellen, na te streven of te verdedigen.

 • Klantgegevens; die gegevens bevatten over alle aankopen van goederen en / of diensten zoals uw naam, titel, factuuradres, e-mailadres voor afleveradres, telefoonnummer, geboortedatum, contactgegevens, aankoopgegevens en uw bankgegevens. Wij verwerken deze gegevens om de goederen en / of diensten die u hebt gekocht te leveren, u af en toe een geschenk te sturen en om dergelijke transacties bij te houden. Onze wettelijke grond voor deze verwerking is de uitvoering van een contract tussen u en ons en / of het nemen van stappen op uw verzoek om een dergelijk contract aan te gaan.

 • Gebruikersgegevens; die informatie bevatten over hoe u onze website en eventuele online diensten gebruikt, samen met alle gegevens die u publiceert op onze website of via andere online diensten. Wij verwerken deze gegevens om onze website te bedienen en te zorgen dat u relevante inhoud wordt aangeboden, om de veiligheid van onze website te garanderen, om de back-ups van onze website en / of databases te onderhouden en om publicatie en beheer van onze website, andere online diensten en bedrijven mogelijk te maken. Onze wettelijke grond voor deze verwerking is ons rechtmatig belang die in dit geval ons in staat moeten stellen om onze website en ons bedrijf naar behoren te beheren.

 • Technische gegevens die gegevens bevatten over uw gebruik van onze website en online diensten zoals uw IP-adres, uw inloggegevens, details over uw browser, de duur van het bezoek aan pagina’s op onze website, paginaweergaven en navigatiepaden, details over het aantal tijden dat u onze website, tijdzone-instellingen en andere technologie gebruikt op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website. De bron van deze gegevens is afkomstig van ons analytics-volgsysteem. We verwerken deze gegevens om uw gebruik van onze website en andere online services te analyseren, om onze bedrijfsactiviteiten en website te beheren en beschermen, om relevante website-inhoud en advertenties aan u te leveren en om de effectiviteit van onze advertenties te begrijpen. Onze wettelijke grond voor deze verwerking is ons rechtmatig belang die in dit geval ons in staat moeten stellen om onze website en ons bedrijf naar behoren te beheren en onze activiteiten te laten groeien en onze marketingstrategie te bepalen.

 • Marketinggegevens; waaronder gegevens over uw voorkeuren bij het ontvangen van marketing van ons en onze externe partijen en uw communicatievoorkeuren. We verwerken deze gegevens om u in staat te stellen deel te nemen aan onze promoties, zoals gratis give-aways, om relevante website-inhoud en advertenties aan u te leveren en de effectiviteit van deze advertenties te meten of te begrijpen. Onze wettelijke grond voor deze verwerking is ons rechtmatig belang, in dit geval om te bestuderen hoe klanten onze producten / diensten gebruiken, om deze te ontwikkelen, om onze activiteiten te laten groeien en om onze marketingstrategie te bepalen.

 • We kunnen klantgegevens, gebruikersgegevens, technische gegevens en marketinggegevens gebruiken om relevante website-inhoud en advertenties aan u te leveren (inclusief Facebook-advertenties of andere display-advertenties) en om de effectiviteit van de advertenties die wij u leveren te meten of te begrijpen. Onze wettige reden voor deze verwerking ons rechtmatig belang, namelijk ons bedrijf laten groeien. We kunnen deze gegevens ook gebruiken om andere marketingcommunicatie naar u te verzenden. Onze rechtmatige grond voor deze verwerking is of uw toestemming of ons rechtmatig belang (namelijk om onze onderneming te laten groeien).

Gevoelige data
We verzamelen geen gevoelige gegevens over u. Gevoelige gegevens verwijzen naar gegevens die details bevatten over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, lidmaatschap van de vakbond, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens. We verzamelen geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen.

Als we wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens te verzamelen, of vanwege volgens de voorwaarden van het contract tussen ons, en u ons die gegevens niet verstrekt wanneer daarom wordt gevraagd, zijn we mogelijk niet in staat om het contract uit te voeren (bijvoorbeeld om goederen of services te leveren aan u). Als u ons de gevraagde gegevens niet verstrekt, moeten we mogelijk een product of dienst die u heeft aangevraagd annuleren, maar als dit het geval is, zullen we u op dat moment op de hoogte stellen.

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze is verzameld of, indien nodig, voor een redelijk vergelijkbaar doel. Stuur voor meer informatie hierover een e-mail naar info@margamaakt.nl in het geval dat we uw gegevens moeten gebruiken voor een niet-verwant nieuw doel, zullen we u dit laten weten en de juridische redenen voor verwerking uitleggen.

We kunnen uw persoonlijke gegevens zonder uw medeweten of toestemming verwerken indien dit wettelijk vereist of toegestaan is.

We voeren geen geautomatiseerde besluitvorming uit of enige vorm van geautomatiseerd profiling.

 

3. HOE WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELEN

We kunnen gegevens over u verzamelen door u de gegevens rechtstreeks aan ons te verstrekken (bijvoorbeeld door formulieren op onze site in te vullen of door ons e-mails te sturen). We kunnen automatisch bepaalde gegevens van u verzamelen terwijl u onze website gebruikt door cookies en soortgelijke technologieën te gebruiken.

We kunnen gegevens ontvangen van externe partijen, zoals analyseproviders zoals Google (buiten de EU), advertentienetwerken zoals Facebook die buiten de EU is gevestigd, aanbieders van zoekinformatie zoals Google die buiten de EU is gevestigd, aanbieders van technische, betalings- en bezorgdiensten, zoals gegevensverzamelaars of handelaren in data.

4. MARKETINGCOMMUNICATIE

Onze wettelijke grond om uw persoonlijke gegevens te verwerken om u marketingcommunicatie te sturen, is uw toestemming of ons rechtmatig belang (namelijk om ons bedrijf te laten groeien).

Volgens de e-privacyrichtlijn en telecommunicatiewet kunnen wij u marketingberichten van ons sturen als (i) u een aankoop heeft gedaan of informatie heeft gevraagd over onze producten of diensten of (ii) u heeft afgesproken om marketingcommunicatie te ontvangen en in beide gevallen u niet sindsdien gekozen heeft om dergelijke berichten niet meer te ontvangen. U kunt echter op elk moment ervoor kiezen om geen marketingmails van ons te ontvangen.

Voordat we uw persoonlijke gegevens delen met derden voor hun eigen marketingdoeleinden, krijgen we uw uitdrukkelijke toestemming.
U kunt ons of derde partijen vragen om u op elk moment te stoppen met het verzenden van marketingberichten door de opt-out-links te volgen op elk marketingbericht dat u wordt toegestuurd OF door ons op elk gewenst moment te e-mailen op info@margamaakt.nl
Als u zich afmeldt voor het ontvangen van marketingcommunicatie, is deze afmelding niet van toepassing op persoonlijke gegevens die worden verstrekt als gevolg van andere transacties, zoals aankopen, garantieregistraties enz.

5. BEKENDMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Mogelijk moeten we uw persoonlijke gegevens delen met de onderstaande partijen:

 • Serviceproviders die IT- en systeembeheersdiensten leveren.

 • Professionele adviseurs, waaronder advocaten, bankiers, auditors en verzekeraars.

 • Overheidsinstanties die ons verplichten verwerkingsactiviteiten te melden.

 • Derden waarmee we delen van ons bedrijf of onze activa overdragen of samenvoegen.

Wij eisen van alle derde partijen aan wie wij uw gegevens overdragen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te respecteren en te behandelen in overeenstemming met de wet. We staan dergelijke derde partijen alleen toe om uw persoonlijke gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

6. INTERNATIONALE OVERDRACHTEN

Landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bieden niet altijd dezelfde beschermingsniveaus voor uw persoonlijke gegevens, dus de Europese wetgeving verbiedt overdracht van persoonlijke gegevens buiten de EER, tenzij de overdracht aan bepaalde criteria voldoet.

Veel van onze externe serviceproviders zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER), dus de verwerking van uw persoonlijke gegevens zal een overdracht van gegevens buiten de EER met zich meebrengen.

Wanneer we uw persoonlijke gegevens uit de EER overdragen, doen we ons best om een vergelijkbare mate van beveiliging van gegevens te waarborgen door te zorgen dat ten minste een van de volgende voorzorgsmaatregelen wordt getroffen:

 • We zullen uw persoonlijke gegevens alleen doorgeven aan landen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd dat zij een adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens bieden; of

 • Wanneer we bepaalde dienstverleners gebruiken, kunnen we specifieke contracten of gedragscodes of certificeringsmechanismen gebruiken die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en die persoonsgegevens dezelfde bescherming bieden als in Europa; of

 • Als we in de VS gevestigde providers gebruiken die deel uitmaken van het EU-VS Privacy Shield, kunnen we gegevens aan hen overdragen, omdat ze over gelijkwaardige veiligheidsmaatregelen beschikken.
  Als geen van de bovenstaande waarborgen beschikbaar is, kunnen we u om uitdrukkelijke toestemming vragen voor de specifieke overdracht. U hebt het recht om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken.

7. DATAVEILIGHEID

We hebben beveiligingsmaatregelen ingevoerd om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk worden verloren, gebruikt, gewijzigd, openbaar gemaakt of geopend zonder toestemming. We staan alleen toegang tot uw persoonlijke gegevens toe aan die werknemers en partners die een zakelijke behoefte hebben om dergelijke gegevens te kennen. Ze zullen uw persoonlijke gegevens alleen op onze instructies verwerken en moeten deze vertrouwelijk houden.

We hebben procedures ingesteld voor het omgaan met vermoede inbreuken op persoonlijke gegevens en stellen u en elke toepasselijke regelgevende instantie op de hoogte van een schending als dit wettelijk verplicht is.

8. BEWAREN VAN GEGEVENS

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen bewaren voor zolang als het nodig is om de doelen te bereiken waarvoor we deze hebben verzameld, inclusief het voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

Bij het bepalen wat de juiste tijd is om de gegevens te bewaren, bekijken we de hoeveelheid, aard en gevoeligheid, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking, de verwerkingsdoeleinden, of deze kunnen worden bereikt met andere middelen en wettelijke vereisten.

Voor belastingdoeleinden vereist de wet dat wij zeven jaar na het stoppen van werken met een klant basisinformatie over deze klant (inclusief contactgegevens, identiteit, financiële gegevens en transactiegegevens) bijhouden.

In sommige omstandigheden kunnen we uw persoonlijke gegevens anonimiseren voor onderzoeks- of statistische doeleinden, in welk geval wij deze informatie onbeperkt kunnen gebruiken zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

 

9. UW WETTELIJKE RECHTEN

Op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft u rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, waaronder het recht om toegang tot, correctie, uitwissing, beperking, overdracht, bezwaar tegen verwerking, overdracht van gegevens en (waar de rechtmatige grond van verwerking toestemming is) aan te vragen toestemming intrekken.

Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, kunt u een e-mail sturen naar info@margamaakt.nl

U hoeft geen vergoeding te betalen voor toegang tot uw persoonlijke gegevens (of om andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is of weigeren om aan uw verzoek te voldoen in deze omstandigheden.

Mogelijk moeten we specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens te waarborgen (of om uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die er geen recht op hebben om het te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om u om verdere informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek om onze reactie te versnellen.

We proberen binnen een maand op alle legitieme verzoeken te reageren. Af en toe kan het langer duren dan een maand als uw verzoek bijzonder complex is of als u een aantal verzoeken hebt gedaan. In dit geval zullen we u op de hoogte stellen.

Als u niet tevreden bent met welk aspect van hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, hebt u het recht om te klagen. We zouden het op prijs stellen als u eerst contact met ons opneemt als u een klacht heeft, zodat wij dit voor u kunnen oplossen.

 

10. LINKS NAAR DERDE PARTIJEN

Deze website kan links bevatten naar websites van derden, plug-ins en applicaties. Als u op die koppelingen klikt of deze verbindingen inschakelt, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen. We hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze website verlaat, raden we u aan de privacyverklaring van elke website die u bezoekt te lezen.